Danh sách các Biển báo phụ, hình ảnh, ý nghĩa Biển báo phụ

Biển báo phụ có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các biển chính để bổ sung làm rõ ý nghĩa các biển chính. Tác dụng: Biển phụ thường được kết hợp cùng với các loại biển báo giao thông khác như biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn và biển báo hiệu lệnh để thuyết minh rõ hơn về các biển đó.,Danh sách Biển báo phụ

Phạm vi tác dụng của biển
Phạm vi tác dụng của biển
Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu
Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu
Hướng tác dụng của biển
Hướng tác dụng của biển
Hướng tác dụng của biển
Hướng tác dụng của biển
Hướng tác dụng của biển
Hướng tác dụng của biển
Hướng tác dụng của biển
Hướng tác dụng của biển
Làn xe
Làn xe
Loại xe
Loại xe
Hướng đường ưu tiên
Hướng đường ưu tiên
Hướng rẽ
Hướng rẽ
Danh sách các loại biển báo:Đang được quan tâm