Danh sách các Biển báo nguy hiểm, hình ảnh, ý nghĩa Biển báo nguy hiểm

Các biển báo nguy hiểm có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. Biển báo hiệu lệnh gồm 56 kiểu và được đánh thứ tự từ 201 đến 245 Tác dụng: Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết được tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường phía trước để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm người lái xe phải giảm tốc độ.,Danh sách Biển báo nguy hiểm

Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái
Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái
Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải
Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải
Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp
Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp
Đường bị hẹp cả hai bên
Đường bị hẹp cả hai bên
Đường bị hẹp về phía trái
Đường bị hẹp về phía trái
Đường bị hẹp về phía phải
Đường bị hẹp về phía phải
Đường hai chiều
Đường hai chiều
Đường giao nhau
Đường giao nhau
Đường giao nhau
Đường giao nhau
Đường giao nhau
Đường giao nhau
Danh sách các loại biển báo:Đang được quan tâm