Xe máy: Sử dụng thiết bị phát tín hiệu trái quy định bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe máy: Sử dụng thiết bị phát tín hiệu trái quy định bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển xe xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.: Xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định (Điểm g Khoản 2 Điều 6)

Mức phạt :
80.000 Đ - 100.000 Đ

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan


Đang được quan tâm