Tra cứu các lỗi vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải Hà Nội trực tuyến


Công cụ tra cứu các lỗi vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải Hà Nội trực tuyến

Hướng dẫn tra cứu lỗi : nhập biển số xe vd 14A-13.023 hoặc 14A-13023 đều đưọc và bấm nút "tra cứu". Nếu có lỗi sẽ có danh sách chi tiết: Nội dung lỗi, Đơn vị, số ngày lỗi ...
Hiện tại hỗ trợ tra cứu khu vực Hà nội thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2017 chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ..
* Lưu ý : đây là các lỗi vận tải của các doanh nghiệp về lỗi quá tốc độ , không truyền dữ liệu giám sát hành trình lên Tổng cục đường bộ.. không phải là lỗi phạt nguội
Xem chi tiết quyết định (Nguồn: sogtvt.hanoi.gov.vn/xu-ly-vi-pham)

Đang được quan tâm