Biển báo giao thông mới được cập nhật, hình ảnh và ý nghĩa các biển báo


Các hình ảnh, ý nghĩa các biển báo giao thông đường bộ mới được cập nhật. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và nội dung các biển báo để tham gia giao thông được an toàn và đúng luật

Biển báo giao thông  hướng dẫn và cung cấp thông tincho người tham gia giao thông  được chia thành các nhóm chính : 

Nhóm 1. Biển báo cấm

Biển báo này có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen.

Tác dụng: Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải chấp hành các điều đã được báo trên biển. Nhóm biển báo cấm gồm 39 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 139. 

Xem chi tiết nội dung  từng biển trong biển báo cấm tại hình dưới hoặc  mục biển cấm chi tiết

Biển báo cấm , biển báo giao thông đường bộ

Nhóm 2. Biển báo nguy hiểm: 

Các biển báo nguy hiểm có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. Biển báo hiệu lệnh gồm 56 kiểu và được đánh thứ tự từ 201 đến 245

Tác dụng: Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết được tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường phía trước để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm người lái xe phải giảm tốc độ. xem chi tiết hình ảnh tùng biển bên dưới hoặc chi tiết tại mục biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiển, biển báo giao thông đường bộ

Nhóm 3. Biển báo hiệu lệnh: 

Biển báo hiệu lệnh nhóm biển báo giao thông có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng. Biển báo hiệu lệnh gồm 10 kiểu và được đánh thứ tự từ 301 đến 310

Loại biển báo giao thông đường bộ này nhằm báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông thi hành theo. 

Biển báo hiệu lệnh, biển báo giao thông đường bộ

Nhóm 4. Biển báo chỉ dẫn:

Biển báo chỉ dẫn có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng.

Tác dụng của biển báo chỉ dẫn: Biển chỉ dẫn nhằm dẫn hướng cho người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, giúp họ tham gia giao thông thuận lợi trên đường.

 Biển báo chỉ dẫn, biển báo giao thông đường bộ

5. Biển báo phụ: 

Biển báo phụ c ó dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các biển chính để bổ sung làm rõ ý nghĩa các biển chính.

Tác dụng: Biển phụ thường được kết hợp cùng với các loại biển báo giao thông khác như biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn và biển báo hiệu lệnh để thuyết minh rõ hơn về các biển đó.

Biển báo phụ, biển báo giao thông

Nhóm 6. Vạch kẻ đường

Có thể bạn thấy lạ vạch kẻ đường cũng là biển báo !

Vạch kẻ đường cũng được coi là một dạng biển báo giao thông nhằm hướng dẫn, điều khiển giao thông trên đường giúp đảm bảo khả năng thông xe cũng như an toàn cho người tham gia giao thông. Vạch kẻ đường có 2 loại là vạch kẻ đường nằm đứng và vạch kẻ đường nằm ngang

Vạch kẻ đường, biển bảo giao thông đường bộ

Như vậy nắm được hình ảnh và ý nghĩa của các biển báo đường bộ sẽ giúp bạn tham gia giao thông an toàn và  tránh được các lỗi vi phạm đáng tiếc !

(Nguồn: camnangxe.com)Đang được quan tâm