Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Điện Biên


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S - Điện Biên
Địa chỉ: Phố 10 - phường Thanh Trườn - thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0215.3824436 Fax: 0215.3735662
Giám đốc: Lê Đình Hiểu – 0912.225.964
Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Thuận – 0912.221.375


Đang được quan tâm