Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Lai Châu


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2501S - Lai Châu
Địa chỉ: Phường Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại: 0213.32286323 Fax: 0213.3790629
Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Trung Thọ - 0919.338.783
Phó Giám đốc: Lê Xuân Hùng - mobi: 091.2438837


Đang được quan tâm