Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Nam Định


1. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1801S - Nam Định
Địa chỉ: Km 101, QL10, xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, TP Nam Định
Điện thoại: 0228-3817886 Fax: 0228-3817886
Giám đốc: Nguyễn Đình Phong – 0913.391.428
Phó giám đốc: Trần Tuấn Anh – 0984.759.568
Phó giám đốc: Hoàng ngọc Chung – 0913.303.626

2. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1802S - Nam Định
Địa chỉ: Số 3 Quang Trung, TP. Nam Định
Điện thoại: 0228-3844847 Fax: 0228-3867522
Giám đốc: Nguyễn Đình Phong – 0913.391.428
Phó giám đốc: Trần Tuấn Anh – 0984.759.568
Phó giám đốc: Hoàng ngọc Chung – 0913.303.626

3. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1802D - Nam Định (Công ty Cổ phần phát triển công nghệ điện thông)
Địa chỉ: Km 150+800 (Phải tuyến) QL 21 (Đường Lê Đức Thọ), xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228-3910367 Fax: 0228-3917877
Chủ tịch HĐQT : Lê Chí Hùng - 0913.299.206
Giám đốc: Nguyễn Trung Quân - 0913.049.069

4. Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1803D - Nam Định
Địa chỉ: xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3799985 Fax: 0228.3799985
Giám đốc: Trần Việt Hoài – 0946.864.336
P. Giám đốc: Nguyễn Quang Huy


Đang được quan tâm