Xe máy: Không nhường đường cho xe ưu tiên bị phạt bao tiền?

Lỗi Xe máy: Không nhường đường cho xe ưu tiên bị phạt bao tiền? và xử lý như thế nào?

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ (Điểm đ Khoản 5 Điều 6)

Mức phạt :
500.000 Đ - 1.000.000 Đ

Mức phạt bổ sung: - Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc; - Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

Theo: Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông


Hành vi liên quan


Đang được quan tâm